Registre sanitari d’indústries i productes alimentaris de Catalunya (RSIPAC)

Registre sanitari d'indústries i productes alimentaris de Catalunya

(RSIPAC)

Què és? Qualsevol establiment de Catalunya que es dediqui a activitats alimentàries ha de sol·licitar la inscripció a el registre oficial que correspongui en funció de la seva activitat.

Els titulars de les indústries i establiments alimentaris, les empreses distribuïdores d’aigua mitjançant dipòsits i cisternes mòbils i la restauració col·lectiva institucional, han de comunicar l’inici de les seves activitats a l’Agència de Salut Pública de Catalunya per a ser inscrits en el Registre sanitari d’indústries i productes alimentaris de Catalunya (RSIPAC).

D’aquesta manera es constitueix un cens d’indústries que conté informació sobre les dades d’identificació, la ubicació i les activitats dels establiments.

Les indústries regulades pel Reglament CE 853/2004, pel qual s’estableixen normes específiques d’higiene dels aliments d’origen animal, han de sol·licitar l’autorització abans de l’inici de les seves activitats. La sol·licitud d’autorització, en aquests casos, és simultània a la sol·licitud d’inscripció a l’RSIPAC.

A qui va dirigit? A les empreses i establiments que es dediquin a la producció, transformació, elaboració, envasat, emmagatzematge, distribució, transport i importació (productes procedents de països no pertanyents a la Unió Europea) de:

  • Productes alimentaris i alimentaris destinats a al consum humà.
  • Materials i objectes destinats a estar en contacte amb els productes esmentats en el punt anterior.
  • Coadjuvants tecnològics utilitzats en l’elaboració d’aliments.

A les empreses distribuïdores d’aigua de consum públic mitjançant dipòsits i cisternes mòbils.

A les instal·lacions que serveixen, a les dependències pròpies, a un conjunt de consumidors amb unes característiques similars i que sol·liciten un servei de menjars preparats, com escoles, empreses, hospitals, residències geriàtriques, centres penitenciaris, centres de disminuïts psíquics, escoles bressol , cases de colònies, etc. (Restauració col·lectiva social).

Important: aquestes empreses tenen l’obligació de relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per fer qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, segons l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre (BOE núm 236, de 2 de octubre de 2015) i l’Ordre PDA / 20/2019, de 14 de febrer (DOGC núm 7814, de 20 de febrer).

CONTACTE

Informació de contacte

info@innova-tool.com

    972 46 53 12

    669 00 85 29

   Carrer de la Vía, 84, Cassà de la Selva (Girona)

  OFERIM ELS NOSTRES SERVEIS A TOTA CATALUNYA