• 26 gener, 2016

Quadres de Gestió (KPI)

Quadres de Gestió (KPI)

Quadres de Gestió (KPI) 600 314 hectorrod

Moltes empreses no son coneixedores de les gran avantatges que té la implementació dels quadre de gestió. Els quadres de gestió són un conjunt d’indicadors (KPI) que facilita la pressa de decisions i de control al equip directiu.

Existeixen diferents tipus d’indicadors: de finances, comercials, màrqueting, compres, producció, logística, qualitat, recursos humans, informàtica, etc. Direcció ha d’escollir aquells indicadors que vol avaluar en la seva empresa, i vol tenir controlats. Moltes empreses si es destaquen per exemple en la seva qualitat o el seu servei comercial, prenen gran atenció en aquestes KPI en particular.

KPI

 

Es solen presentar aquests indicadors en format de quadres ja que permeten major claredat i senzillesa, veient l’evolució dels mateixos i els punts dèbils a millorar. Una vegada es té un històric de les dades es poden fer varis diagrames per poder veure si s’estan assolint els objectius proposats inicialment.

Sempre cal escollir bé els indicadors: han de ser simples, fàcils d’obtenir, i que ens donin una informació clara. Alguns indicadors per determinar si el nostre departament comercial té un funcionament correcte, serien el % de reclamacions, el volum d’impagats, o, el números de comandes realitzades dividit per les visites realitzades. En canvi si volguéssim saber si tenim una bona gestió d’estocs, la rotació d’estocs seria un bon indicador.

kpiefectivo

Per tenir un quadre de gestió complert moltes empreses externalitzen aquest servei ja que el dia a dia fa que no es pugui avaluar de la millora manera, ni prendre l’atenció necessària. Són moltes empreses que acudeixen a nosaltres només per implementar i realitzar aquests quadres de gestió mensualment.

 

 

 

Leave a Reply