• 22 maig, 2016

L’APPCC, de la granja al plat!

appcc

L’APPCC, de la granja al plat!

L’APPCC, de la granja al plat! 800 300 Sílvia

L’ APPCC, de la granja al plat

APPCC són les sigles d’ Anàlisis de Perills i Punts Crítics de Control, de sobres conegudes en l’àmbit de la qualitat alimentària. El seu objectiu és el de garantir la seguretat alimentària, que per cert és un dret reconegut en la Declaració Universal dels Drets Humans,

appcc

Però més enllà de les sigles, què en sabem de l’APPCC?

Hi ha qui considera que el sistema APPCC va néixer als anys 60 de la mà de Pillsbury, l’Exèrcit dels Estats Units i la Nasa amb l’afany d’oferir  aliments “sense cap defecte” a les missions espacials tripulades.  Els aliments “sense cap defecte” és el que avui anomenem aliment innocu.

Tradicionalment el control de la qualitat s’havia centrat en la inspecció del producte final per determinar-ne la seva aptitud, l’APPCC es fixa en la previsió i en la prevenció d’aquells perills que poden afectar la qualitat del producte final.

A dia d’avui l’APPCC ja és un procediment reconegut internacionalment i d’aplicació als establiments alimentaris arran de la publicació del Reglament 852/2004, relatiu a la higiene dels productes alimentaris, que obliga als responsables d’aquests  a dissenyar, implantar i mantenir un sistema basat en l’APPCC.

En què consisteix l’APCC?

 L’APPCC és un sistema d’autocontrol que tracta d’identificar els perills del nostre procés relacionats amb la innocuïtat dels aliments i prendre les mesures de control que ens ajudaran a prevenir-lo o bé a eliminar– lo i vigilar que aquestes mesures són eficients. .

L’APPCC és doncs un procediment de base científica que s’aplica a tota la cadena alimentària per garantir que els aliments són segurs.  És  especialment adequat pels establiments que es dediquen a la preparació, elaboració i transformació dels aliments.

L’APPCC es complementa amb l’anomenat “paquet higiènic”, que són un conjunt de directrius i reglaments  indispensables per l’aplicació de l’APPCC i que han d’estar en funcionament abans de la seva implantació.

APPCC_diagrama

INNOVATOOL comparteix la responsabilitat de vetllar pel dret a la seguretat alimentària i posa al vostre abast les eines i els mitjans necessaris per fer-ho possible.

 

 

 

 

Leave a Reply