• 23 setembre, 2016

ISO 9001, les raons per implementar-la

iso-9001-2015-2008

ISO 9001, les raons per implementar-la

ISO 9001, les raons per implementar-la 800 400 Sílvia

La ISO 9001 és una norma de gestió de la qualitat creada per la Organització Internacional d’Estandarització; organització formada per 156 països i amb seu a Suïssa.

 

La norma garanteix la implantació d’un sistema efectiu de millora de la qualitat. Acredita al capacitat de l’empresa per oferir un producte, procès o servei d’acord amb els requisits del client i amb la regulació existent.

 

Tot i no ser una norma de caràcter obligatori s’ha convertit en requisit gairebé imprescindible perquè una empresa es mantingui en una posició competitiva al mercat. Els clients s’inclinen pels proveïdors certificats en ISO 9001 i ja supera el milió de certificats a tot el món.

 

La norma ISO 9001 es centra en els processos i en la satisfacció del client, de manera que és una norma aplicable a tot tipus d’empreses, ja siguin fabricants o proveïdors de serveis.

 

“Les organitzacions que apliquen la norma ISO tenen major taxa de supervivencia, de vendes i de creixement de llocs de treball” Mike Toffel, Associate Professor, Harvard Bussiness School

  

 

5 RAONS QUE US ANIMARAN A ACONSEGUIR EL CERTIFICAT ISO 9001

 

  1. Per millorar la imatge empresarial. Si ens fixem en les empreses punteres de cada sector veurem com exhibeixen les seves certificacions amb l’objectiu de desmercar-se dels seus competidors i oferir confiança als clients i consumidors. Igualment, estar en possessió d’un certificat ISO 9001 demostra l’interès de l’empresa per fer el que sigui necessari per tal d’oferir un producte d’alta qualitat.

 

  1. Per guanyar quota de mercat. La ISO 9001 facilita l’accès a mercats exteriors i a clients que han establert que el certificat ISO 9001 és un requisit imprescindible per començar noves relacions.

 

  1. Per augmentar la taxa de fidelització dels clients a través de la seva satisfacció. La implantació d’un sistema de gestió de la qualitat implica descobrir els desitjos dels clients i conèixer què és el que més valoren. D’aquesta forma vendre resultarà més fàcil.
  1. Per millorar el rendiment i augmentar la productivitat. El sistema de gestió de la qualitat basat en la ISO 9001 proporciona la infraestructura, els procediments i els recursos necessaris per ajudar a l’empresa a ser el màxim d’eficient i a aconseguir un producte excel·lent. Per altra banda  s’afavoreix la productivitat a través de la motiviació dels empleats, definint clarament les responsabilitats i caracteristiques de cada lloc de treball
  1. Per la bona reputació del producte. La ISO 9001 permet detectar ràpidament les ineficiències, errors o mancances del nostre sistema o organització i per tant es pot donar resposta inmediata a les desviacions. De la mateixa manera, el control conscient i continu dels processos permet la minimització dels riscos.

 

 Recenment s’ha publicat la úlitma versió de la ISO 9001 que incorpora modificacions importants amb el fi d’adaptar-se a l’evolució empresarial i socio-ecònomica actual. El període de transició és de tres anys, transcorregut aquests temps la versió de la ISO 9001:2008 quedarà obsoleta.

 

“Renovar-se és sempre una oportunitat d’adaptació evolutiva perquè podria ser que antigues estratègies de negoci ja no ens condueixin a l’èxit”

 

iso

 

.

 

 

 

YOU MIGHT ALSO LIKE

Leave a Reply