• 25 octubre, 2016

Gestió Finançera

Gestió Finançera

Gestió Finançera

Gestió Finançera 800 300 Sílvia

Quina és la tendència del mercat?

Els meus competidors rendeixen millor?

Està en risc la meva empresa ?

 

Aquestes i altres preguntes es poden respondre a través dels INDICADORS FINANCERS. Els indicadors financers permeten descriure i analitzar l’evolució de les finances empresarials.

 

En una entrada anterior hem parlat de la importància de la taula d’indicadors per assegurar una estratègia empresarial d’èxit. Els quadres de gestió poden incloure indicadors de naturalesa molt diferent: indicadors de procès, indicadors operacionals, indicadors de formació, indicadors de satisfacció del client, indicadors de creixement…. En aquesta entrada us parlarem dels indicadors financers.

 

De forma conscient o no, en l’exercici de la gestió empresarial es planifica constament. Es planifiquen les tasques, els equips, els negocis… tot visionant pròxims escenaris i proposant objectius d’acord amb les variables existents i/o futures.

 

Els indicadors no són més que el càlcul de ratios dels números de l’empresa. És, per si mateix, poc significatiu. El realment important és comparar resultats de diferents períodes i amb empreses del mateix sector per treure’n conclusions sobre la situació financera real i poder fer projeccions segures. Els indicadors són l’eina per diagnosticar en quin punt es troba l’empresa, com aprofitar l’avantatge o com fer front a  pronòstics negatius.

Una bona comptabilitat ajuda a mantenir l’estabilitat de l’empresa i si es dóna el cas, revertir les situacions negatives. Diferents tipus d’indicadors ens serviran per interpretar i analitzar l’estat financer de l’organització i fer projeccions a curt, mitjà i llarg termini.

 

Depenent de la informació que busquem utilitzarem un o altre indicador. Els indicadors més comuns són:

 

Indicadors de liquidesa. És la capacitat de l’empresa per cumplir amb les obligacions financeres.  És recomenable un índex de solvència inmediat situat entre 0.5 i 1 o superior i un índex de solvència de 2 a 1.

 

Indicadors de rentabilitat. S’aconsella un marge brut superior al 60% perquè l’empresa resulti rendible.

 

Índex de rotació d’actius. Indica l’eficiència amb que l’empresa utilitza els actius. Interessa el valor més alt possible (o un valor in crescendo  en el temps) perquè això signifca que l’empresa genera més ventes amb menys inversió.

 

Coeficient d’endeutament. Donen idea de la solvència a llarg termini de l’empresa. Una empresa sòlida té un coeficient entre 3 i 1.  Tot i així, el que més interessa és conèixer el cash flow (capacitat de generació de recursos líquids).

 

 

El resultat dels indicadors guanyen sentit si es compara amb el sistema SIC (Sistema de Classificació Estàndard Industrial). El sistema SIC servirà per preparar estudis de mercat, dissenyar polítiques de màrqueting i elaborar estratègies de desenvolupament.

Per conèixer el SIC de la vostra empresa: http://siccode.com/

 

 

Conscients de la dificultat de moltes empreses de disposar de temps i recursos per analitzar amb cura el quadre financer de la seva organització, INNOVA TOOL  ofereix un servei expert i professional en

  • assessorament econòmic permanent,
  • anàlisi i diagnòstic de la situació econòmica,
  • anàlisi i gestió de costos,
  • estudis de viabilitat,
  • anàlisi de finançament i planificació d’inversions

i molts d’altres.

 

Consulta’ns a info@www.innova-tool.com

 

 

 

Leave a Reply