• 3 febrer, 2021

Cambios en IFS Food

Cambios en IFS Food

Cambios en IFS Food 150 150 DobleSeo

La IFS FOOD versió 6.1 es va publicar l’1 de juliol del 2018 i va ser aplicable el 28 d’octubre de 2018 amb l’objectiu de substituir la IFS FOOD que inicialment hi havia vigent, però actualment, han desenvolupat una nova adaptació, la IFS FOOD versió 7. Les avaluacions d’aquesta nova variant podran realitzar-se a partir de l’1 de març del 2021, i la implantació serà obligatòria per totes les empreses certificades a partir de l’1 de juliol del 2021.

A continuació es mostren els canvis més rellevants que hi va haver a la IFS FOOD versió 6.1 i les modificacions i/o canvis que es planteja la IFS FOOD versió 7.

IFS FOOD 6.1

 • Auditoria no anunciada almenys cada tres anys.
 • Nous requisits per a la certificació de bodegues i plantes embotelladores.
 • Aclariment per empreses que envien productes amb serveis de paqueteria.
 • Informe s’obre l’avaluació del pla de control ambiental.
 • Processat de tots els productes de temporada o estacionals.
 • Subcontractació de processos.
 • Redactar l’abast en el certificat i l’informe d’auditoria.

 

IFS FOOD 7

 • Major atenció a l’avaluació en situ, menys a la documentació.
 • Nova redacció: la auditoria es converteix en una avaluació, per ressaltar l’enfocament de productes i processos de la IFS d’acord amb la ISO/IEC 17065.
 • Reducció del nombre de requisits en un 15%.
 • Estructura millorada, adaptada a les necessitats de les parts involucrades de la IFS.
 • La llista de requisits està alineada amb els últims requisits d’avaluació comparativa de GFS, versió 2020.1, FSMA d’acord amb la ISO/IEC.
 • Sistema de puntuació millorada i millor definit.
 • L’informe d’avaluació està més ben estructurat i és més fàcil d’utilitzar.
 • S’ha incorporat la cultura de la seguretat alimentaria a la llista de requisits d’avaluació.
 • Una de cada tres avaluacions de certificació es realitza sense anunciar.
 • GLN obligatori per empreses de l’EEE i el Regne Unit.

Leave a Reply