• 11 febrer, 2019

AUTÒNOMS: S’enfronten a multes per no atendre les notificacions electròniques

Notificaciones autonomos

AUTÒNOMS: S’enfronten a multes per no atendre les notificacions electròniques

AUTÒNOMS: S’enfronten a multes per no atendre les notificacions electròniques 1024 682 Sílvia

Des de finals del 2018, la Tresoreria General de la Seguridad Social, segons Ordre Ministerial ESS/214/2018, obliga a tots els autònoms a realitzar els seus tràmits administratius únicament de forma telemàtica. Ja no s’ envien les Notificacions Electròniques mitjançant correu postal. Seguridad Social està emetent deutes a moltes persones autònomes per no haver tingut coneixement d’aquesta via telemàtica.

Els autònomes han d’estar pendents de les seves notificacions electròniques disponibles en la Seu Electrónica de la Seguretat Social, passats 10 dies el sistema les dóna per comunicades i desapareixen. L’ autònom és l’ únic responsable d’ accedir, llegir-les i gestionar-les.

Al Sistema RED i a la SEDESS es permet la gestió d’ assignació del NAF (Número d’ Afiliació) del/la treballador/a autònom/a a un autoritzat RED que pugui també operar en el seu nom, oferint el servei de vigilància de les notificacions electròniques.

Leave a Reply