• 8 octubre, 2016

9 Passos per crear un pla d’empresa

pla-empresa

9 Passos per crear un pla d’empresa

9 Passos per crear un pla d’empresa 800 400 Sílvia

1. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

– Descripció del projecte / idea empresarial

– Descripció estratègia de màrqueting

– Descripció sistema de producció

– Descripció estratègia de finançament

 

2. PRESENTACIÓ DE LA PERSONA EMPRENEDORA O EQUIP FUNDADOR

 Explicar les característiques més rellevants sobre la persona emprenedora per generar confiança en els futurs inversors: experiència professional, antecedents empresarials, etc. i explicar les motivacions que donen origen al projecte.

 

3. INVESTIGAR EL ENTORN

– Descripció del producte que s’ofereix

-Anàlisi de l’entorn: mercat de treball, factors econòmics, tecnològics, legals i  culturals

-Anàlisi del mercat, del target i de la competència

 

4. ELABORAR EL PLA DE MÀRQUETING

 – Dissenyar el producte final en el format de venda

– Dissenyar la política de comunicació

– Dissenyar la política de distribució

  

5.PLA DE PRODUCCIÓ

 

– Explicar els aspectes relacionats amb el procés de producció considerant els recursos necessaris per determinar-ne el cost.

– Escollir la ubicació de la nostra empresa

– Elaborar l’organigrama funcional de l’empresa

– Elaborar un pla de gestió d’existències: proveïdors i emmagatzematge

– Indicar les qüestions legals referents a protecció en el treball i gestió mediambiental

 

6. PLA JURIDOFISCAL

Determinar la forma jurídica que tindrà la nostra empresa i altres aspectes de caràcter legal relatius a la seva constitució i activitat diària.

 

7. PLA ECONÒMIC I FINANCER

 – Concretar la inversió inicial i com es finançarà.

– Calcular els beneficis

– Anàlisi del punt d’ equilibri, càlcul del VAN i TIR

 

El pla també ha d’ explicar el sistema de cobrament als clients i de pagament als proveïdors.

 

8. ANÀLISI DAFO

Detectar les fortaleses i debilitats, amenaces i oportunitats del nostre projecte ens ajudarà a preveure riscos i problemes o avançar-nos a futures oportunitats

 

 9. CALENDARI D’EXECUCIÓ

– Diagrama de Gannt

 

pasos_pla_empresa

 

Leave a Reply