• 27 febrer, 2016

5 Senyals que et diuen que la teva empresa podria empitjorar

Empresa Innovatool

5 Senyals que et diuen que la teva empresa podria empitjorar

5 Senyals que et diuen que la teva empresa podria empitjorar 980 500 Sílvia
  1. Hiperconnectats: Estàs rebent constantment correus i missatges dels teus col·laboradors? Hem de respectar els descansos i els horaris dels nostres col·laboradors.
  2. Rotació Excessiva de Personal: Quan hi ha una rotació massa alta pot indicar falta d’incentius, desmotivació, manca de flexibilitat, mal clima laboral o dolents caps. És important realitzar una anàlisi en la marxa del personal i si és per falta de competitivitat, oferir horaris flexibles, i altres incentius.
  3. Augment de l’absentisme: Quan és per sobrecàrrega, males condicions laborals, conflictes laborals o conflictes de rol, les baixes solen ser prolongades i estar vinculades a malalties lligades a l’estrès o la fatiga mental, com la depressió. “Està comprovat que els que treballen més de 60 hores setmanals de forma continuada tenen més risc de morir que els que treballen menys”. Així que hem de donar un descans al nostre equip.
  4. Conflictivitat Laboral: La nociva comunicació de passadís no ens beneficia: els rumors, les xafarderies, els bocamolls. La solució passa per comunicar d’una forma més transparent, reconfirmar els objectius oferir alternatives i fer partícip a tots.
  5. Disminueix la Productivitat: Quan no es produeix amb la qualitat del sector pot ser per falta de motivació, o per limitacions tecnològiques. Hem d’afavorir la comunicació tant horitzontal com vertical, promovent espais oberts on s’eliminin les barreres jeràrquiques, no tenir por de la felicitació oportuna i específica, reconèixer els èxits i les idees.

Análisis_mejorar

Leave a Reply